หน้าหลัก รอบรู้เรื่องประกัน / Insurance Guru รู้ก่อนซื้อ! ประกัน IPD และ ประกัน OPD ต่างกันอย่างไร?

รู้ก่อนซื้อ! ประกัน IPD และ ประกัน OPD ต่างกันอย่างไร?

IPD OPD what is the diffe

เพราะครั้งแรกเป็นเรื่องยากเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อประกันสุขภาพครั้งแรกที่หลาย ๆ คนยังไม่ชัวร์ว่าจะเลือกความคุ้มครองอย่างไรให้ตอบโจทย์และเหมาะสมกับสุขภาพตัวเองมากที่สุด ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การตัดสินใจเลือกว่าควรจะซื้อประกันสุขภาพ IPD หรือ OPD มากกว่ากัน

แล้วประกัน IPD แตกต่างจากประกัน OPD อย่างไร ควรเลือกทำประกันสุขภาพแบบไหนให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุด ตั้งหลักการพิจารณาเลือกซื้อประกันสุขภาพไปพร้อมกันในบทความนี้!

ประกัน IPD และ ประกัน OPD เลือกแบบไหนดี?

รู้จัก ‘ประกันสุขภาพ IPD

เมื่อเริ่มซื้อประกันสุขภาพครั้งแรก หลาย ๆ คนมักเริ่มต้นจากการหาว่าประกัน IPD หรือ OPD ที่ไหนดี แต่ในความเป็นจริงแล้ว การซื้อประกันสุขภาพให้ตอบโจทย์ต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจจุดประสงค์และความคุ้มครองของประกันสุขภาพแต่ละแบบ จากนั้นจึงจะสามารถเลือกได้ว่าควรทำประกัน IPD หรือ OPD มากกว่ากัน

โดยในส่วนนี้ ลองมาปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับประกัน IPD กันก่อนดีกว่า

ประกัน IPD คืออะไร?

ประกันสุขภาพ IPD หรือ ประกัน IPD คือ ประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือจำเป็นต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง รวมถึงกรณีที่เข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในแต่เสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมงด้วยเช่นกัน 

อย่างไรก็ดี การพิจารณาให้เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในจะต้องได้รับการวินิจฉัยและลงความเห็นจากแพทย์ก่อนทุกครั้ง จึงจะได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพ IPD ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของความคุ้มครองที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ รวมถึงเงื่อนไขของบริษัทประกันสุขภาพแต่ละแห่งด้วยเช่นกัน

ประกัน IPD คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันสุขภาพ IPD จะให้ความคุ้มครองการเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าบริการทางการแพทย์ ไปจนถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล เช่น ค่าผ่าตัด ค่าเอกซเรย์ ค่าเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ค่าตรวจและรักษาโรคที่อยู่ในความคุ้มครอง และค่ารถพยาบาล เป็นต้น

นอกจากนี้ หากเลือกทำประกัน IPD ที่ครอบคลุมถึงค่าชดเชยรายได้ในกรณีที่จำเป็นต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผู้เอาประกันก็จะได้รับค่าชดเชยรายได้ในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจำนวนเงินที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์

เลือกประกัน IPD หรือ ประกัน OPD ดี?

เข้าใจ ‘ประกันสุขภาพ OPD

นอกจากประกันสุขภาพ IPD แล้ว เชื่อว่ามือใหม่หัดทำประกันสุขภาพก็คงสงสัยอยู่ไม่น้อยว่า ประกัน OPD คืออะไร และจะให้ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลมากน้อยแค่ไหน ลองมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันในส่วนนี้เลย

ประกัน OPD คืออะไร?

ประกันสุขภาพ OPD หรือประกัน OPD คือ ประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก หรือก็คือการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้หลังจากรักษาเสร็จ โดยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อ

ประกัน OPD คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกัน OPD จะให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือการเจ็บป่วยที่ไม่หนักมากจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ในรายการที่เข้าเงื่อนไข ค่ายารักษาโรค และค่าปรึกษาแพทย์ เป็นต้น

ประกัน OPD จะมีแผนความคุ้มครองที่หลากหลาย โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกวงเงิน จำนวนครั้ง หรือสามารถเลือกกำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบแยกรายการตามความเหมาะสมได้ ทั้งนี้เงื่อนไขและการกำหนดความคุ้มครองของประกัน OPD จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันสุขภาพกำหนด ดังนั้น อย่าลืมปรึกษากับบริษัทประกันสุขภาพก่อนตัดสินใจทำประกัน OPD ด้วยเช่นกัน


ประกัน IPD ต่างจากประกัน OPD อย่างไร เลือกทำแบบไหนดี?

จะเห็นได้ว่า ประกัน IPD จะให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลในกรณีที่เจ็บป่วยและแพทย์ลงความเห็นว่าจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานกว่า 6 ชั่วโมง ในขณะที่ประกัน OPD จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่เจ็บป่วยแล้วแพทย์ลงความเห็นว่าสามารถรักษาตัวต่อที่บ้านได้

หากยังตัดสินใจไม่ได้ว่า ควรเลือกทำประกัน IPD หรือ OPD ดี โดยเบื้องต้นแนะนำให้พิจารณาจากการรักษาตัวในยามเจ็บป่วยของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก

เช่น หากเป็นคนที่ป่วยแล้วเป็นหนักจนต้องนอนโรงพยาบาลอยู่เสมอ การเลือกทำประกัน IPD ก็สามารถช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้อย่างตรงจุด แต่หากเป็นคนที่ไม่เคยป่วยหนักจนต้องนอนโรงพยาบาลเลย ก็สามารถเลือกทำประกัน OPD ได้ 

อย่างไรก็ดี หากต้องการบริหารความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุม การเลือกทำประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของประกัน OPD และ IPD ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ควรค่าแก่การพิจารณาเช่นกัน เพราะนอกจากจะช่วยบริหารความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยหนักที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว ก็ยังมีตัวช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยที่สามารถกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้เช่นกัน

ซื้อประกัน IPD หรือ OPD ที่ไหนดี?

ก่อนจะตัดสินใจได้ว่าควรจะซื้อประกัน OPD หรือ IPD ที่ไหนดี ผู้เอาประกันจะต้องพิจารณาให้ดีว่า ความคุ้มครองที่จะได้รับสอดคล้องกับความต้องการและสุขภาพของตัวเองมากแค่ไหน บริษัทประกันภัยสามารถดูแลด้านการเบิกเคลมและมีโรงพยาบาลในเครือข่ายมากน้อยเท่าไร หากจำเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือข่ายมีขั้นตอนการดำเนินการที่ยุ่งยากหรือไม่ จากนั้นจึงพิจารณาค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพคล่องและเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ

Sunday ครบครันด้วยประกัน IPD ประกัน OPD รวมถึงประกันสุขภาพออนไลน์ที่คุณสามารถเลือกรับความคุ้มครองทั้งแบบ IPD และ OPD ได้ มาพร้อมความคุ้มครองที่เมคเซนส์ในเบี้ยประกันที่เหมาะสม 

หากรู้สึกป่วยแต่ไม่หนักจนต้องไปพบแพทย์ สามารถใช้บริการ Walk-in Phamarcy พร้อมรับคำปรึกษาจากเภสัชกรและซื้อยาจากร้านขายยาชั้นนำอย่าง Boots, Fascino หรือร้านขายยาชั้นนำในเครือข่ายใกล้บ้านได้ทันที

นอกจากนี้ Sunday ยังพร้อมสร้างประสบการณ์ประกันภัยแบบครบจบผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly by Sunday ที่คุณสามารถส่งและติดตามสถานะการเคลมได้ง่าย ๆ ติดตามสุขภาพผ่าน Digital Twins พร้อมเชื่อมต่อกับแอปฯ ดูแลสุขภาพ ตลอดจนอัปเดตไลฟ์สไตล์ในแง่มุมอื่น ๆ ได้ผ่านแอปฯ เดียว

เช็กเบี้ยประกันสุขภาพออนไลน์ Sunday ได้ง่าย ๆ ไม่ต้องกรอกข้อมูลติดต่อ ใช้แค่ ‘วันเดือนปีเกิด’ เท่านั้น ถูกใจกรมธรรม์ไหน กดซื้อต่อได้ทันที!

Share this article
Shareable URL
อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

รู้ก่อนตัดสินใจ! ประกันชีวิตและประกันสุขภาพต่างกันอย่างไร เลือกแบบไหนดี?

‘ประกัน’ เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับการใช้ชีวิต…
difference between life insurance and health insurance

อัปเดต! เกณฑ์ใหม่ประกันรถ EV มีอะไรบ้าง

สำหรับเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า ไปจนถึงผู้ที่กำลังวางแผนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่…

3 ประเด็นสำคัญ ช่วยให้การเลือกซื้อและเปรียบเทียบประกันสุขภาพเป็นเรื่องง่าย

“การเลือกซื้อประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ ต้องเริ่มดูที่ตรงไหน”…
3-ประเด็นสำคัญขการเลือกซื้อประกันสุขภาพ