hero-image

สาดโปรร้อน รับสงกรานต์!! แจกฟรี! E-voucher มูลค่า 1,000 บาท!

สาดโปรร้อน รับสงกรานต์!!

แจกฟรี! E-voucher จาก Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท!!

เมื่อซื้อประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุ 15,000 บาทขึ้นไป

สำหรับลูกค้าใหม่ 100 คนแรกเท่านั้น! ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เม.ย. 66

รายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม

  • โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 66 สำหรับลูกค้าใหม่ 100 คนแรก เท่านั้น
  • ผู้เอาประกันต้องถือกรมธรรม์อย่างน้อย 45 วัน
  • ซันเดย์จะส่ง SMS แจ้งโค้ด E-voucher ในวันที่ 16-20 มิ.ย. 66 ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุในกรมธรรม์
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด