หน้าหลัก ข่าวคราวซันเดย์ “ซันเดย์” อินชัวร์เทค แจกประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองช่วงสงกรานต์ ฟรี!

“ซันเดย์” อินชัวร์เทค แจกประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองช่วงสงกรานต์ ฟรี!

โปรโมชั่น-ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล-สงกรานต์

ซันเดย์ห่วงใยคุณจึงขอมอบความคุ้มครองอุบัติเหตุฟรีในช่วงสงกรานต์
เพียงกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อรับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 30 วัน ฟรี!
ลงทะเบียนก่อน รับสิทธิ์ก่อน สิทธิ์มีจำกัด
ระยะเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ 18 – 31 มีนาคม 2567 เท่านั้น


แผนความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุซันเดย์ (30 วัน) 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.2) คุ้มครอง 100,000 บาท

  • จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 บาท
  • จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 บาท

2. การรักษาพยาบาล (รวมถึง การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) คุ้มครอง 5,000 บาท

3. อุบัติเหตุสาธารณะ (จ่ายเพิ่มเติมจาก อบ.2) คุ้มครอง 100,000 บาท

เงื่อนไขและข้อตกลง


1. คุ้มครองผู้เอาประกันภัยอายุ 20-65 ปี มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่ง พิการ หรือวิกลจริตและไม่มีโรคประจำตัว

2. ไม่คุ้มครองการก่อการร้าย

3. กรมธรรม์นี้เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567

4. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้สูงสุด 1 ฉบับ

5. ผู้ขอเอาประกันภัยสัญชาติไทยและชาวต่างชาติทุกราย ต้องอาศัยอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น  สำหรับบุคคลต่างชาติต้องมีหนังสือเดินทาง เพื่อประกอบการพิจารณา

6. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพแข็งแรง ณ วันทำประกันภัย   ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเบี้ยประกันภัย ตามจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงหากมีการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข และ/หรือ ข้อมูลอันมีผลทำให้ความเสี่ยงภัยสูงขึ้น

8. จำกัดสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ามาเพียง 5,000 สิทธิ์แรก เท่านั้น


ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด (“ซันเดย์”) ตระหนักถึงสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้น ซันเดย์ กับบริษัทในเครือและพันธมิตร จะดำเนินการด้วยความรับผิดชอบสำหรับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะป้องกันสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านทุกวิถีทางเท่าที่เป็นไปได้ ซันเดย์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และ/หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อและจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบโดยการปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ซันเดย์ที่ easysunday.com (“เว็บไซต์”)

นโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ระบุถึงข้อมูลที่ซันเดย์จัดเก็บ วิธีการใช้ข้อมูล การแบ่งปันให้กับผู้อื่น และการรักษาความลับและความปลอดภัย นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้กับลูกค้าและผู้มุ่งหวังทั้งหมดของซันเดย์ ซึ่งรวมถึงการขอใบเสนอราคาประกันภัย การทำสัญญาประกันภัย การทำสัญญาอื่นใด การสอบถามข้อมูลซึ่งสินค้าและบริการ การขายภาคองค์กร การวิจัยตลาด นักลงทุนสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์/บริการลูกค้า และบริการความช่วยเหลือ นอกจากนี้ ยังมีผลกับผู้ใช้ทั้งหมดของโมบายแอปพลิเคชันของซันเดย์ รวมถึงผู้ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ช่องทางอื่นๆของซันเดย์ อาทิเช่น ข้อความสนทนา อีเมล เอกสาร จดหมาย หรือแก่บุคคลที่สาม เช่น ตัวแทนการขายประกันภัย หรือผู้ให้บริการของเรา และ/หรือ เว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆ ที่ดำเนินการโดยซันเดย์

บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด (“ซันเดย์”) ตระหนักถึงสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้น ซันเดย์ กับบริษัทในเครือและพันธมิตร จะดำเนินการด้วยความรับผิดชอบสำหรับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะป้องกันสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านทุกวิถีทางเท่าที่เป็นไปได้ ซันเดย์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และ/หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อและจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบโดยการปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ซันเดย์ที่ easysunday.com (“เว็บไซต์”)

ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ รูปถ่าย ลักษณะใบหน้า เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทรัพย์สินที่ใช้ในการเอาประกัน อาทิเช่น ข้อมูลรถยนต์ หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ บ้านเลขที่ โฉนดที่ดิน ข้อมูลจำเพาะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร ธนาคารผู้ออกบัตร ประเทศที่ออกบัตรและวันหมดอายุ รวมไปถึงรายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง ผลการตรวจสุขภาพ ประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน ข้อมูลการใช้บริการ ณ สถานพยาบาลทั้งในและนอกเครือข่าย หรือเวชระเบียนและแบบฟอร์มคำร้องทางการแพทย์ ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น หมายเลข IP Address เมื่อคุณใช้งานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ผลิตโดยซันเดย์หรือพันธมิตรของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณ ข้อมูลต่างๆ อาจนำมาใช้เพื่อการนำเสนอบริการที่เหมาะสมตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณ เช่น การค้นหาข้อมูลและข้อมูลด้านการตลาด คุณสามารถปฏิเสธในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราหรือปิดระบบบริการเข้าถึงตำแหน่งบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เอาประกัน ผู้รับประโยชน์ เช่น ผู้ถือกรมธรรม์ร่วม และผู้รับประโยชน์ที่เป็นผู้เยาว์สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ สมาชิกในครอบครัว (ในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ) บันทึกการติดต่อบริษัทฯ ของท่าน เช่น ติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านมีอยู่กับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจ และได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ รวมถึงวิธีการที่ท่านใช้ชำระเงิน การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ การเรียกร้องสินไหม รวมถึงการเรียกร้องสินไหมนั้นๆ ได้รับการพิจารณาจ่ายหรือไม่ (รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง) การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด รวมไปถึงประวัติการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าท่านจะเปิดเอกสารนั้นๆ หรือผ่านการคลิกลิงก์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านผ่านพันธมิตรทางการตลาดของบริษัทฯข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจากบุคคลที่สาม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการประกันภัย การกำหนดเบี้ยประกันภัย ประวัติการเรียกร้องสินไหม กรณีการทุจริต และประวัติการใช้งานที่น่าสงสัยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจากหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเครดิต และหน่วยงานป้องกันการทุจริต รวมไปถึงข้อมูลสาธารณะ (ตัวอย่างเช่น การผิดนัดชำระ) และประวัติเครดิตที่ใช้ร่วมกัน สถานการณ์และประวัติทางการเงินข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต หนี้ และการโจรกรรม รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินที่ท่านค้างชำระ กรณีที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือโจรกรรม และรายละเอียดของอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการทุจริตข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม รวมไปถึงความผิดที่ถูกกล่าวหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน รวมถึงเวชระเบียน หรือในกรณีที่ท่านอยู่ในกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยง และได้ทำการสมัครทำประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของท่าน เป็นต้นว่า สถานที่ มูลค่า จำนวนห้อง ประเภทของทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้างที่ท่านดำเนินการ (ในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ)รายละเอียดทางการเงินเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น เงินเดือน และรายได้อื่นๆ รายละเอียดเกี่ยวกับการออมของท่าน รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของท่าน รวมถึงวิธีการชำระเงินรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืม และเงินกู้ทั้งหมดของท่าน (ในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการครอบครองทรัพย์สินของท่าน เช่น ท่านเป็นผู้เช่าหรือไม่ อาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือไม่ หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ท่านอาศัยอยู่ขณะยื่นคำขอเอาประกันภัย สถานะความเป็นพลเมือง และ/หรือสัญชาติ สถานภาพสมรส ครอบครัว รูปแบบการดำเนินชีวิต หรือทางสังคมของท่าน (ในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ตัวอย่างเช่น จำนวนผู้ที่อยู่ในความอุปการะของท่าน หรือท่านมีสถานภาพ “ม่าย” หรือไม่

ข้อมูลที่บริษัทฯ ซื้อหรือเช่าจากบุคคลที่สาม รวมถึงข้อมูลประชากร รายละเอียดการเงินที่ค้างชำระ รายการการตลาด ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวท่าน และลูกค้าของบริษัทฯ ที่ได้จากการวิเคราะห์ หรือการทำโปรไฟล์ลูกค้า การทำธุรกรรมของบุคคลที่สาม เช่น กรณีที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของบัญชีเป็นผู้ใช้บริการ ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นๆ รวมถึงการทำธุรกรรมของผู้ร้องขอที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี 

ข้อมูลภาษี (ในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ) เช่น ตัวอย่างในกรณีของบัญชีเพื่อการลงทุน การแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวม เราอาจดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทในเครือซันเดย์ พันธมิตรทางธุรกิจทางด้านการเงิน พันธมิตรทางด้านสุขภาพของซันเดย์ บริษัทที่ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล บริษัทตรวจสอบข้อเรียกร้อง สมาคมและสหพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ที่ถือกรมธรรม์หรือหน่วยลงทุนร่วม ที่ปรีกษามืออาชีพ นักวิจัย หน่วยงานอ้างอิงเครดิต หน่วยงานจัดเก็บหนี้ และกลุ่มผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึง บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย นักกฎหมาย นายธนาคาร นักบัญชี สถาบันทางการเงิน ทรัสต์ และผู้ให้บริการบุคคลที่สามประเภทอื่นๆ ที่ให้บริการทางด้านธุรการ ติดต่อสื่อสาร คอมพิวเตอร์ การชำระเงิน การพิมพ์ การไถ่ถอน หรือบริการอื่นๆ ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิต การวิเคราะห์ข้อมูล เอเจนซี่ด้านการตลาด ผู้ให้บริการความช่วยเหลือบนท้องถนน ผู้ให้บริการสำรวจภัย อู่ซ่อมรถยนต์ โรงพยาบาลและคลินิกเวชกรรม บุคลากรด้านความปลอดภัยและความมั่นคง หน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจหรือมีข้อตกลงตามสัญญากับซันเดย์ และบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือ และบุคคลที่สามที่สามารถแสดงได้ว่าคุณยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้กับเรา ให้กับบุคคลที่สามดังกล่าว

ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจได้รับการเปิดเผยหรือส่งต่อให้กับผู้รับโอนสิทธิ์ หรือ ผู้ได้รับสิทธิ์ในอนาคต (รวมถึงพันธมิตรและบริษัทในเครือ) หรือธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือกลุ่มบริษัทของเรา หรือมีส่วนกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการบริหารบริษัท รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อถ่ายโอนธุรกิจ ทรัพย์สิน และ/หรือหนี้สินหากมีการร้องขอโดยฝ่ายกฎหมาย เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับหน่วยงานของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สามตามหมายเรียกหรือตามกระบวนการอื่นๆ ทางกฎหมาย

ด้วยความพยายามในการพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น เราจึงยกระดับและขยายบริการของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อเติมเต็มความต้องการของคุณที่มากขึ้น เพื่อให้ตระหนักในเป้าหมายทางธุรกิจดังกล่าว เราจึงมีการมอบหมาย อนุญาต หรือติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการเปิดเผยให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการว่าจ้างตามสัญญา ผู้ให้บริการ หรือบริษัทโฆษณาเพื่อดำเนินรายการโปรโมชั่น ข้อเสนอ สินค้าหรือบริการซึ่งอาจเป็นหรือไม่ได้เป็นของเราแต่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่คุณได้เลือกที่จะได้รับจากทางเรา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ได้รับการติดต่อสื่อสารที่ไม่ต้องการ ข้อมูลที่เปิดเผยให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างคุณกับเรา

ในเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ซันเดย์ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม เราขอรับรองว่ามาตรการด้านความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าวในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณมีความเข้มงวดมากกว่าหรือเท่ากับมาตรการด้านความปลอดภัยของซันเดย์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่กฎหมายระบุให้เราส่งข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม

ในกรณีที่เราดำเนินการขั้นตอนตามธุรกรรมทางธุรกิจ เช่น การจำหน่ายสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของเรา การควบรวมกิจการ หรือการเข้าซื้อกิจการ ข้อมูลของคุณจะถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมดังกล่าวและจะได้รับการส่งมอบ

ซันเดย์จะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์ของเราแก่บุคคลอื่นใด ทั้งนี้ซันเดย์อาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและ/หรือที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับผู้ใช้ทั้งหมดให้กับบุคคลที่สาม

เราอาจส่งต่อและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเซิฟเวอร์ของเราที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ การส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับในสัญญาที่เราทำไว้กับคุณและ/หรือสัญญาของเราที่ทำไว้กับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ซันเดย์จะดูแลความปลอดภัยในการจัดเก็บให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำที่ระบุไว้ตามข้อกำหนดและมาตรฐานกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)

ซันเดย์หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่มีข้อผูกมัดกับเราจะได้รับการยินยอมจากคุณในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ณ ช่วงเวลาที่มีการรวบรวมโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณตามเหตุที่ระบุไว้ในกฎหมาย หากมีข้อบังคับทางกฎหมาย ซันเดย์จะปรับใช้นโยบายการติดต่อสื่อสารโดยได้รับอนุญาตเพื่อขอรับความยินยอมจากคุณเป็นลายลักษณ์อักษรในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับการขอร้องให้ลงนามในแบบฟอร์มหรือคลิกเครื่องหมายในกล่องสี่เหลี่ยม

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ซันเดย์ อินซ์ จำกัด นายหน้าประกันภัย และกลุ่มบริษัท ซันเดย์ อินซ์ บริษัทประกันภัยและผู้ให้บริการเกี่ยวกับการประกันภัยสามารถเก็บ ใช้ข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ติดต่อและนำเสนอข้อมูลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ แจ้งสิทธิประโยชน์ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรมธรรม์ ข่าวสารของบริษัทฯและกลุ่มบริษัทฯ ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันภัย รวมถึงยินยอมให้ ซันเดย์ อินซ์ส่งหรือโอนข้อมูลแก่พันธมิตรทางการค้า/คู่ค้า (ถ้ามี) เพื่อดำเนินการในลักษณะเดียวกันข้างต้น

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสามารถติดต่อเราผ่านทาง hello@easysunday.com


Share this article
Shareable URL
อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

ซันเดย์ เข้าซื้อบริษัทประกันภัยที่ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป้าหมายขยายโมเดลอินชัวร์เทคครบวงจรทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สิงคโปร์ – 7 มีนาคม 2567 – บริษัท ซันเดย์ อินส์ โฮลดิ้ง (“ซันเดย์”)…
ซันเดย์ เข้าซื้อบริษัทประกันภัยที่ประเทศอินโดนีเซีย

“InsurTech” ประกันยุคใหม่ เรื่องใหญ่ที่ต้องรู้วันนี้

หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่า โลกเข้าสู่ยุคแห่ง Disruptive Innovation อย่างเต็มตัว คือ การมาของ “FinTech”…