คุ้มครองเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น! ประกันยุคใหม่ กรมธรรม์คิดจากคุณเอง

เคยถามกับตัวเองมั้ยว่า ประกันภัยที่แบ่งประเภทความคุ้มครองเป็นชั้น 1, 2, 3 ฯลฯ คิดจากอะไร ใครกำหนด ที่สำคัญที่สุด คือ “เหมาะ” กับคุณแล้วจริงหรือ?

ถ้าการเลือกซื้อเสื้อผ้าจากไซส์ S / M / L  ที่ร้านกำหนดไว้ ยังใส่ไม่พอดีตัวเท่าชุดสั่งตัด ที่วัดจากตัวเราเอง …แล้วประกันล่ะ? เราจะเลือกสั่งตัดความคุ้มครอง ให้พอดีกับความต้องการและราคาที่เรากำหนดเองไม่ได้หรือ คำตอบของคำถามนี้ คือ InsurTech ระบบประกันยุคใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำให้ประกันเป็นเรื่องง่าย โปร่งใส และเข้าถึงได้

ปรับให้พอดีได้ เพราะคิดจากรายบุคคล โดยระบบจะคิดค่าใช้จ่ายและความคุ้มครอง จากข้อมูลและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไปของแต่ละคน เช่น เพศ อายุ ประเภทหรือรุ่นรถ ระบุผู้ขับขี่หรือไม่ มีบุตรหรือไม่ มีกล้องติดรถยนต์หรือไม่ ระดับความคุ้มครองที่ต้องการ ฯลฯ รายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการคำนวณความเสี่ยงที่ยุติธรรมกับทุกคน มากกว่าการคิดความเสี่ยงแบบเฉลี่ยเหมารวมกับคนอื่นๆ ในแบบเดิมๆ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ทุนประกันที่พอดีราคาที่เป็นธรรม และความคุ้มครองเท่าที่คุณต้องการโดยไม่ต้องจ่ายส่วนที่ไม่ได้ใช้อีกต่อไป

เพื่อให้ประกันที่คุณซื้อ เป็นประกันที่คิดจากคุณ-เพื่อตัวคุณ-และแฟร์กับคุณที่สุด