hero-image

Sunday เข้าร่วมเวที Techsauce เขย่าวงการประกันภัย นำเทคโนโลยี AI มาใช้คำนวณราคา

23 มิ.ย. 2561 – ในงาน Techsauce Global Summit 2018 งานประชุมด้านไอทีที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-23 มิ.ย.ที่ผ่านมานั้น ซันเดย์ ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพในกลุ่มธุรกิจอินชัวร์เทค (InsurTech) รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยได้ร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการบริการ ในเวทีสัมมนาที่มีชื่อว่า “ธุรกิจต่างๆ นำ AI มาใช้ในแบบที่เราคาดไม่ถึงอย่างไรบ้าง” (How are businesses using AI in unexpected ways?)

เวทีสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักธุรกิจ นักพัฒนา และผู้สนใจเทคโนโลยีมากกว่า 200 คน โดยซินดี้ กัว ประธานบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท ซันเดย์ อินช์ กล่าวบนเวทีว่า ซันเดย์เป็นธุรกิจที่ให้บริการประกันภัยซึ่งปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยบริษัทได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial intelligence) มาใช้เพื่อมาคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีจุดประสงค์คือเพื่อให้สามารถตั้งราคาเบี้ยประกันให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ทำให้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันแพงที่ไม่ตรงกับพฤติกรรมและความต้องการของตนดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

“ประกันภัยเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยง เราเชื่อว่าลูกค้าแต่ละรายมีลักษณะการใช้ชีวิต พฤติกรรม และความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ความเสี่ยงของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปด้วย ซันเดย์จึงพยายามนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้แผนประกันภัยที่เข้ากับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายให้ได้มากที่สุด”

cindy-kua-sunday-insurance-techsauce-2
Sunday participated in the panel How are businesses using AI in unexpected ways?

ทำไม Big Data Analytics จึงสำคัญกับธุรกิจประกันภัยของ Sunday

ซินดี้ชี้ว่า ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (data) และเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ดังนั้น ความสามารถในการตั้งราคาความเสี่ยงได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดจึงเป็นเรื่องสำคัญ และนี่เป็นข้อได้เปรียบของซันเดย์

“ซันเดย์ใช้ AI มาวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลภายในหรือฐานข้อมูลภายนอก อาทิ สภาพอากาศ สถานที่ ทำให้บริษัทพบตัวแปรต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงมากกว่า 500 ตัวแปร ทำให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตั้งราคาทำได้อย่างแม่นยำ

“จุดประสงค์หลักของซันเดย์ในการนำ AI มาใช้คือ เพื่อนำเสนอบริการที่ดีขึ้น ในราคาที่ลดลง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งหากดูจากระบบการดำเนินงานของธุรกิจประกันภัยทุกวันนี้ จะเห็นได้ว่า แทบทุกจุดในระบบสามารถถูกเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยเทคโนโลยี” ซินดี้กล่าว

Cindy Kua, Sunday's CEO
Cindy Kua, Sunday’s CEO

ความท้าทายในอนาคตสำหรับธุรกิจประกันภัย

“ประกันภัยเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง คุณจะตั้งราคาความเสี่ยงนั้นอย่างไร และในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป เราก็จะเห็นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเช่นรถยนต์ไร้คนขับ คุณจะประกันรถแบบนี้อย่างไร” ซินดี้ตั้งคำถามขึ้นในวงเสวนาก่อนจะกล่าวต่อว่า “คุณต้องมีเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะทำให้คุณสามารถตั้งราคาอะไรก็ได้ ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม” ซึ่งเธอกล่าวว่านี่เป็นจุดแข็งของซันเดย์

ท้ายสุดนี้ ซินดี้กล่าวแก่เจ้าของธุรกิจที่อยากนำนวัตกรรมอย่าง AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจว่า ทุกวันนี้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีมีราคาถูกลงมาก และแพลตฟอร์ม AI ก็มีหลายแพลตฟอร์มที่เป็นโอเพ่นซอร์ส แต่สิ่งสำคัญคือเจ้าของธุรกิจต้องมีวิสัยทัศน์มองเห็นว่าจะ AI มาเสริมธุรกิจของตนอย่างไรและจะนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาอะไร

เวทีเสวนานี้ยังมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ คณิต แสงโชติ ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจค้นหาอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์อย่าง Baania.com

งาน Techsauce Global Summit 2018 ดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมบางกอก เซนทารา แกรนด์ โดยมีผู้ร่วมงานเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งไทยและต่างชาติ บริษัทไอทีขนาดใหญ่ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจด้านไอทีมากกว่า 10,000 คน

ประกันการเดินทางจากซันเดย์

ประกันเดินทาง เที่ยวเอเชีย

ประกันเดินทาง เที่ยวทั่วโลก

ประกันเดินทาง วีซ่าเชงเก้น