หน้าหลัก รู้ทันประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพกับประกันชีวิตต่างกันอย่างไร ซื้อแบบไหนดี?

ประกันสุขภาพกับประกันชีวิตต่างกันอย่างไร ซื้อแบบไหนดี?

difference between life insurance and health insurance

รู้ก่อนตัดสินใจ! ประกันชีวิตและประกันสุขภาพต่างกันอย่างไร เลือกแบบไหนดี?

‘ประกัน’ เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับการใช้ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นตัวช่วยบริหารความเสี่ยงด้านการเงินหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับสุขภาพและชีวิต

อย่างไรก็ดี เชื่อว่าหลาย ๆ คน โดยเฉพาะมือใหม่หัดซื้อประกันครั้งแรก คงสงสัยเหมือนกันไม่น้อยว่า หากต้องการซื้อประกันเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงสักตัว ควรเลือกซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพดี

หากรู้ตัวว่าสงสัยแบบเดียวกันอยู่นี้ มาทำความรู้จักประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้มากขึ้น พร้อมเข้าใจว่าควรจะซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพแบบไหนดี

เข้าใจ ‘ประกันชีวิต’

เมื่อพูดถึงการซื้อประกัน คนส่วนใหญ่มักนึกถึงการซื้อประกันชีวิตเพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน หรือ ซื้อประกันชีวิตเพื่อเป็นการลงทุนระยะยาวสำหรับการเกษียณ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การซื้อประกันนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงการซื้อประกันชีวิตเหมือนที่หลายคนเข้าใจ แต่ยังมีประกันสุขภาพรวมอยู่ในนั้นด้วย

ดังนั้น เพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจความแตกต่างกันของประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้มากขึ้น ในส่วนนี้ลองมาทำความรู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คนส่วนใหญ่รู้จักอย่าง ‘ประกันชีวิต’ กันก่อน 

ประกันชีวิตคืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันชีวิต (Life Insurance) คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ความคุ้มครองด้านชีวิต ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเกิดเหตุแก่ผู้เอาประกันตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์

ประกันชีวิตบางประเภทยังจัดเป็นสินทรัพย์การลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ ทั้งยังสร้างวินัยในการออมและลงทุนได้เนื่องจากผู้เอาประกันจะต้องวางแผนการเงินเพื่อส่งประกันชีวิตจนครบเพื่อรอรับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดในกรมธรรม์

นอกจากนี้ ประกันชีวิตยังสามารถเลือกผู้รับผลประโยชน์และส่งต่อเป็นมรดกให้กับคนข้างหลังได้ ทั้งยังสามารถนำเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทตามจำนวนที่จ่ายจริง หรือหากมีประกันชีวิตของคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10,000 บาทด้วย

ด้วยเหตุนี้ คนจำนวนไม่น้อยจึงเลือกลงทุนในประกันชีวิตตั้งแต่ยังทำงานอยู่เพื่อรอรับผลตอบแทนไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณที่ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนอย่างเคย ตลอดจนเพื่อเป็นสินทรัพย์ให้กับลูกหลานและคนข้างหลังในวันที่ลาจากโลกนี้ไปแล้ว

ประกันชีวิตมีกี่ประเภท ซื้อประกันชีวิตแบบไหนดี?

เช่นเดียวกับชีวิตที่มีหลากหลายด้าน ประกันชีวิตเองก็มีหลายประเภทให้ความคุ้มครองชีวิตที่มีความต้องการแตกต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ ประกันชีวิตสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ดังนี้

 1. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance)

คือ ประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครอง และ ผลตอบแทนในระหว่าง/ครบสัญญา โดยผลตอบแทนอาจมาในรูปแบบของ ‘เงินปันผล’ หรือ ‘จำนวนเงินที่แน่นอน’ ซึ่งรายละเอียดผลตอบแทนจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันแต่ละแห่งกำหนด

 1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance)

คือ ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองระยะยาว เช่น คุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี หรือมากกว่า หากยังมีชีวิตอยู่เมื่อครบกำหนดสัญญา บริษัทประกันจะมอบเงินที่กำหนดเอาไว้ตามกรมธรรม์ แต่หากเสียชีวิตในระหว่างสัญญา บริษัทประกันจะจ่าย ‘เงินเอาประกัน’ ให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์

 1. ประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuity Insurance)

คือ ประกันชีวิตที่จะจ่ายเงินคืนเป็นงวด ๆ จนครบอายุที่กำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์ เช่น จะเริ่มจ่ายเงินเมื่ออายุ 55 ปีจนถึง 90 ปี เป็นต้น โดยส่วนมากแล้ว ประกันชีวิตแบบบำนาญถือเป็นอีกหนึ่งประเภทประกันชีวิตที่หลายคนลงทุนไว้สำหรับเป็นแหล่งรายได้ยามเกษียณ

 1. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance)

คือ ประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์ที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ก็ต่อเมื่อเสียชีวิตเท่านั้น โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกช่วงเวลาในการทำประกันชีวิตประเภทนี้ได้

 1. ประกันชีวิตควบการลงทุน (Investment-linked Insurance)

คือ ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและสามารถลงทุนไปพร้อมกัน โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นการนำเบี้ยประกันไปลงทุนในสินทรัพย์การลงทุนที่กำหนดเพื่อรับผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจเป็นกองทุนรวม หรือ สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีการรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทประกันแต่ละแห่ง

หลังจากที่เข้าใจว่าประกันชีวิตคืออะไร ตลอดจนรู้จัก 5 ประเภทประกันชีวิต เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงสงสัยอยู่ไม่น้อยว่า ควรซื้อประกันชีวิตแบบไหนดี 

คำตอบ คือ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเงินของตัวเอง ครอบครัว รวมถึงแผนชีวิตที่วางเอาไว้ในอนาคต ตลอดจนต้องพิจารณาร่วมกับสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเพื่อวางแผนการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้ครบสัญญา รวมไปถึงความเสี่ยงที่รับไหวสำหรับการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์การลงทุนที่มีความเสี่ยง

รู้จัก ‘ประกันสุขภาพ’ กันบ้าง?

นอกจากจะประกันชีวิตแล้ว มือใหม่หัดทำประกันยังต้องเข้าใจเรื่องของประกันสุขภาพด้วยเช่นกัน ลองมาทำความรู้จักประกันสุขภาพให้มากขึ้นในส่วนนี้กัน

ประกันสุขภาพคืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันสุขภาพ คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่มาจากความเสี่ยงด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล รายได้และโอกาสที่ต้องเสียไปเมื่อยามเจ็บป่วย ไปจนถึงต้นทุนที่ต้องเสียไปจากการเจ็บป่วย เช่น การสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพ จนทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ หรือ ความคุ้มครองตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่บริษัทประกันกำหนด

จะเห็นได้ว่า ประกันสุขภาพ คือ ตัวช่วยคุ้มครองการเงินที่ต้องเสียไปเพื่อดูแลสุขภาพ ทำให้สามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในชีวิตประจำวันไว้ได้ ทั้งยังมีเงินเก็บและสามารถนำไปต่อยอดตามเป้าหมายที่ต้องการได้ โดยยังมีประกันสุขภาพเป็นตัวช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอยู่

ประกันสุขภาพมีกี่ประเภท ซื้อประกันสุขภาพแบบไหนดี?

นอกจากจะแบ่งตามจำนวนผู้เอาประกันอย่าง ‘ประกันสุขภาพส่วนบุคคล’ และ ‘ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม’ แล้ว ประกันสุขภาพยังสามารถแบ่งประเภทได้ตามความคุ้มครอง ดังนี้

 1. ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (IPD) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน หรือ นอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 2. ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ไม่ต้องรักษาตัวต่อที่สถานพยาบาล หรือ นอนดูอาการไม่เกิน 6 ชั่วโมง
 3. ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 4. ประกันสุขภาพแบบชดเชยรายได้ ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและมีการชดเชยรายได้ให้ เนื่องจากเสียโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้
 5. ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรงที่จำเป็นต้องใช้วิธีการรักษาเฉพาะทางและซับซ้อนกว่าการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป
 6. ประกันสุขภาพเฉพาะโรค ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามโรคที่กำหนด เช่น โรคปอด โรคที่เกิดขึ้นในเด็กเล็ก หรือ คุ้มครองโรคเฉพาะในช่วงเวลาอย่างไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ หรือ ลำไส้อักเสบ เป็นต้น
 7. ประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ประกันอุบัติเหตุที่สนใจนั้นให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมกรณีใดบ้าง เช่น คุ้มครองกรณีทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือ สูญเสียอวัยวะหรือไม่ 

ประกันสุขภาพแต่ละประเภทมาพร้อมกับความคุ้มครองที่แตกต่างกัน จนทำให้หลาย ๆ คนอดสงสัยไม่ได้ว่า ควรซื้อประกันสุขภาพแบบไหนดี

โดยหลักในการพิจารณาเลือกซื้อประกันสุขภาพ ควรเริ่มต้นจากการกำหนดงบประมาณที่สอดคล้องกับการเงินในปัจจุบันของตัวเองมากที่สุด จากนั้นจึงเริ่มมองหาความคุ้มครองที่คุ้มค่าที่สุดในงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ ซึ่งในส่วนนี้อาจพิจารณาได้จากอายุ อาชีพ รวมไปถึงสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่ผ่านมาของตัวเอง

เช่น หากใครป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ บ่อย แต่ยังไม่เคยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาก่อน การทำประกันสุขภาพแบบเน้นความคุ้มครองแบบการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ก็เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ หรือ จะเลือกทำประกันสุขภาพที่คุ้มครองทั้งแบบ IPD และ OPD ก็จะยิ่งช่วยให้ได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วย

สรุปแล้ว! ประกันสุขภาพกับประกันชีวิตต่างกันอย่างไร ซื้อแบบไหนดี?

จะเห็นได้ว่า ประกันสุขภาพและประกันชีวิตนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน

โดยประกันสุขภาพจะช่วยบริหารความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายที่มาจากการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ในขณะที่ประกันชีวิตจะช่วยให้ความคุ้มครองชีวิตเพื่อเป้าหมายอื่น ๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อการเกษียณ การรับเงินบำนาญในอนาคต ไปจนถึงการส่งต่อเป็นมรดกให้กับผู้รับผลประโยชน์

ดังนั้น การตัดสินใจว่าจะเลือกประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตมากกว่า จึงขึ้นอยู่กับแผนชีวิตและแผนการเงินที่แตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคน 

สำหรับใครที่ต้องการหาตัวช่วยแบ่งเบาการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยที่ยากจะคาดเดา การเลือกทำประกันสุขภาพก็เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ แต่หากต้องการวางแผนการเงินสำหรับชีวิตตอนนี้และอนาคตด้วย การพิจารณาทำประกันชีวิตร่วมด้วยก็ยิ่งช่วยตอบโจทย์ความต้องการได้ครอบคลุมเช่นกัน


เท่านี้ก็เข้าใจแล้วว่าประกันสุขภาพกับประกันชีวิตต่างกันอย่างไร ตลอดจนมีพื้นฐานการซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อย 


สำหรับใครที่มีประกันชีวิตแล้ว หรือ กำลังมองหาประกันสุขภาพเป็นตัวช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากโรคภัยไข้เจ็บในอนาคต แถมยังใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ไปลองคำนวณดูค่าเบี้ยของประกันสุขภาพซันเดย์กันได้เลย เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ควรค่าแก่การพิจารณา ทั้งจากความคุ้มครองที่เมคเซนส์ อิสระในการเลือกกรมธรรม์ ไม่พ่วงประกันชีวิต ทั้งยังมาพร้อมเบี้ยประกันสุขภาพที่เหมาะสมอีกด้วย เช็กเบี้ยประกันง่าย ๆ ใช้แค่ ‘วันเดือนปีเกิด’ ไม่ต้องกรอกข้อมูลติดต่อ!

ซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่าย

Share this article
Shareable URL
อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

สถิติโรคไข้เลือดออกระบาดปี 2567

รับมือไข้เลือดออกระบาด เช็กอาการและป้องกันอย่างไร? หน้าฝนแบบนี้นอกจากจะฝนตกหนักและอาจทำให้เป็นหวัดได้ง่ายแล้ว…
รับมือกับโรคไข้เลือดออกปี 2567

ซื้อประกันสุขภาพออนไลน์ดีไหม ปลอดภัยหรือเปล่า?

ซื้อประกันออนไลน์ VS ซื้อประกันผ่านตัวแทน แบบไหนเหมาะกับเรา? เดี๋ยวนี้อะไร ๆ ก็สามารถทำบนโลกออนไลน์ได้แล้ว…
benefits of online insurance

ระยะเวลารอคอยประกันสุขภาพคืออะไร? โรคไหนต้องรอกี่วันบ้าง?

การเลือกซื้อประกันสุขภาพเอาไว้ เป็นหนึ่งในวิธีช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี…
ระยะเวลารอคอยประกันสุขภาพ

อัปเดต 2567 ทำประกันมะเร็งแบบไหนดี? เจอจ่ายจบ ไม่จบต่างกันยังไง?

เลือกประกันมะเร็งออนไลน์แบบไหนดี? มาทำความรู้จักประกันมะเร็งแต่ละประเภทกันเถอะ…
how to choose cancer insurance