hero-image

พลาดขับไปชน แต่ประกันก็มี แล้วทำไมยังต้องจ่าย? เหตุผลคือค่าเสียหายส่วนแรก Excess และ Deductible

เคยไหม? ซื้อประกันชั้น 1 ให้กับรถยนต์สุดรักทั้งที แต่พอเกิดอุบัติเหตุขับไปชนกระถางต้นไม้ รั้วข้างทาง หรือเสาไฟ ฯลฯ เราก็ต้องควักกระเป๋าจ่ายเองจำนวนหนึ่งก่อนเสมอ สาเหตุนั้นก็มาจากสิ่งที่เรียกว่า “ค่าเสียหายส่วนแรก” ที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์นั่นเอง

แล้ว “ค่าเสียหายส่วนแรก” นี่คืออะไร? มีกี่ประเภท? เพื่อให้ความกระจ่างแก่ลูกค้าประกันรถยนต์ ซันเดย์จึงขออธิบายความหมายของคำๆ นี้ในแบบที่เข้าใจง่ายให้ได้ทราบกัน

ก่อนอื่นเลยต้องอธิบายว่าความเสียหายส่วนแรกนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท นั่นก็คือ

ค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับ (Excess)

1. ค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับ (Excess)

อ่านออกเสียงว่า “เอ็กเซส” หรือที่หลายๆ คนอาจจะเรียกกันติดปากว่าค่าเอ็กเซป หรือแอ็กเซป คือ ค่าใช้จ่ายที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยบังคับเก็บทุกคนไม่ว่าคุณจะทำประกันชั้นใดก็ตา

เป้าหมายของการเก็บค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับ (Excess) เพื่อป้องกันไม่ให้คนขับแจ้งเคลมโดยที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงเพื่อหวังซ่อมรถฟรี นั่นเอง 

ตัวอย่างเงื่อนไขการเกิดเหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนแรกภาคบังคับ 

ตัวอย่างการเกิดเหตุที่ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับตัวอย่างการเกิดเหตุที่ไม่ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับ
– ขับไปชนกับรถยนต์คันอื่นจนเกิดความเสียหาย แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าคู่กรณีที่ขับไปชนนั้นเป็นใคร และไม่มีรายละเอียดอื่นๆ เลย

– รถมีความเสียหายโดยที่ไม่ได้เกิดจากการชน หาคู่กรณีไม่ได้ หรือระบุสาเหตุที่ทำให้รถเสียหายไม่ได้

เช่น ขับไปเฉี่ยวกิ่งไม้ ลวดหนาม สายไฟฟ้า ตกหลุม หรือขับไปเหยียบตะปูและของมีคมจนทำให้ยางฉีกเสียหาย ตัวรถมีร่องรอยความเสียที่เกิดจากสัตว์กัดแทะ


– ขับรถไถลตกข้างทางแต่ไม่พลิกคว่ำ
– ขับไปชนกับรถยนต์คันอื่นจนเกิดความเสียหาย แต่บอกรายละเอียดของคู่กรณีที่ขับไปชนได้ รวมถึงมีบาดแผลบนตัวรถตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

– เจ้าของรถขับขี่ไปชนกับ “สิ่งที่ไม่ใช่รถยนต์” จนทำให้ตัวรถหรืออุปกรณ์มีการบุบ แตก ร้าว โดยต้องบอกรายละเอียดการเกิดเหตุได้ รวมถึงบาดแผลบนตัวรถต้องตรงกับสถานการณ์ที่เกิดเหตุขึ้น

– เจ้าของรถขับขี่ไปชนกับ “สิ่งที่ไม่ใช่รถยนต์” แต่ตัวรถหรืออุปกรณ์ไม่มีการบุบ แตก ร้าว

เช่น ขับไปชนกับคนหรือสัตว์ ชนกับวัตถุที่ยึดแน่นกับพื้นดินอย่าง เสา กำแพง ป้าย ประตู ขอบถนน ราวสะพาน หน้าผา กองดิน หรือต้นไม้

– พลาดเกิดอุบัติเหตุจนรถพลิกคว่ำ

แล้วเราต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับ (Excess) เท่าไหร่?

ค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับ (Excess) จะมีการเรียกเก็บครั้งละ 1,000 บาท / เหตุการณ์ เช่น ถ้าคุณโชคร้าย ขับรถตกหลุมและล้อรถเหยียบตะปูในคราวเดียวกัน จะนับเป็น 2 เหตุการณ์ กรณีนี้คุณต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับทั้งหมด 1,000 x 2 = 2,000 บาท เป็นต้น


ค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจ (Deductible)

2. ค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจ (Deductible)

หรือที่หลายๆ คนเรียกกันติดปากว่า “ค่าดีดั๊ก” คือ ค่าใช้จ่ายที่คุณซึ่งเป็นคนซื้อประกันยินยอมชำระโดยสมัครใจ ทุกครั้งที่เกิดการเคลมในอุบัติเหตุที่คุณเป็นฝ่ายผิด

เป้าหมายของการเก็บค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจ (Deductible) ก็เพื่อช่วยประหยัดค่าเบี้ยประกันที่คุณต้องชำระในการซื้อประกัน นอกจากนั้นยังช่วยกระตุ้นให้คนขับขี่รถยนต์มีความระมัดระวังมากขึ้นได้อีกทางหนึ่ง 

ตัวอย่างเงื่อนไขการเกิดเหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนแรกภาคสมัครใจ

ตัวอย่างการเกิดเหตุที่ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจตัวอย่างการเกิดเหตุที่ไม่ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจ 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และมีการเคลมประกันเกิดขึ้น โดยที่มีการพิสูจน์แล้วว่าเราเป็นฝ่ายผิด เช่น กรณีที่เราขับรถไปเฉี่ยวชนผู้อื่น โดยผู้ที่ถูกเฉี่ยวชนนั้นขับขี่อย่างถูกต้องตามกฏหมาย* เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และมีการเคลมประกันเกิดขึ้น โดยที่มีการพิสูจน์แล้วว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิด เช่น กรณีที่มีผู้อื่นมาขับขี่เฉี่ยวชนรถของเรา โดยที่เราขับขี่ตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด*
*หากไม่สามารถหาข้อสรุปว่าใครเป็นผู้ถูกหรือผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จะต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบในพื้นที่เป็นผู้พิสูจน์

แล้วเราต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจ (Deductible) เท่าไหร่?

คุณสามารถเลือกจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจ (Deductible) ได้หลายระดับตามแต่ที่บริษัทประกันกำหนด สมมุติว่าคุณตัดสินใจซื้อประกันเจ้าหนึ่ง ที่ต้องชำระเบี้ยประกันทั้งหมด 10,000 บาท แต่ถ้าคุณสมัครใจจ่ายค่า Deductible จำนวน 2,000 บาท คุณก็จะเหลือเบี้ยประกันที่ต้องชำระเพียง 10,000 – 2,000 = 8,000 บาท เท่านั้น 

ทั้งนี้ หากเกิดอุบัติเหตุและมีการเคลมประกันขึ้นโดยที่คุณเป็นฝ่ายผิด คุณจำเป็นต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจตามจำนวนที่ระบุเอาไว้ ซึ่งจะเป็นการหักลบออกจากค่าเสียหายที่ทางบริษัทประกันประเมินออกมาให้โดยตรง เช่น อุบัติเหตุนี้บริษัทประกันตีค่าความเสียหายไว้ที่ 10,000 บาท คุณจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจ (Deductible) ทันที 2,000 บาท ส่วนอีก 8,000 บาท บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบ

เราเลือกที่จะไม่จ่ายค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจ (Deductible) ได้หรือไม่?

ปกติแล้ว ถ้าคุณเป็นคนที่ขับรถอย่างระมัดระวังและแทบไม่เคยเกิดอุบัติเหตุด้วยตนเองเลย ส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจ (Deductible) เสมอ เพราะเป็นการช่วยประหยัดค่าเบี้ยประกันรถยนต์ได้มาก 

แต่ถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นนักขับที่มักจะ “เป็นฝ่ายผิด” ในอุบัติเหตุเฉี่ยวชน คุณก็สามารถเลือกที่จะไม่จ่ายค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจได้เช่นกัน เพราะค่าเบี้ยประกันที่ลดไปได้อาจไม่คุ้มกับค่า Deductible ที่ต้องเสียบ่อยครั้ง

อย่างไรก็ดี หากคุณมีประวัติการขับขี่ที่ไม่ดี มีการเคลมโดยที่เป็นฝ่ายผิดหลายต่อหลายครั้ง นอกจากจะส่งผลเสียต่อการทำประกันรถยนต์ของคุณ ซึ่งจะมีค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นในปีถัดๆ ไปแล้ว อาจมีความเสี่ยงที่จะติดแบล็คลิสต์หรือถูกยกเลิกกรมธรรม์ก็เป็นได้


เลือกประกันรถยนต์ซันเดย์ ปรับแต่งค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจได้ตามต้องการ

เลือกประกันรถยนต์ซันเดย์ ปรับแต่งค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจได้ตามต้องการ

ไม่ว่าคุณมีไลฟ์สไตล์การขับขี่บนท้องถนนแบบไหน ประกันรถยนต์ซันเดย์ก็สามารถปรับแต่งความคุ้มครอง รวมถึงเลือกค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจ (Deductible) ให้เข้ากับตัวคุณได้ ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเกินจริงอีกต่อไป เพราะนี่คือประกันที่สั่งตัดมาให้เข้ากับสิ่งที่คุณและรถยนต์ของคุณต้องการที่สุด

ซื้อประกันรถยนต์ผ่านออนไลน์ได้ง่ายๆ คลิกที่นี่ https://motor-sales.easysunday.com/motor/app/basic-info

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์กับซันเดย์

  • ปรับแต่งความคุ้มครองได้ละเอียด เลือกเพิ่มหรือลดความคุ้มครองที่ไม่จำเป็น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การขับขี่ของคุณได้เต็มที่
  • มีส่วนลดค่าเบี้ยประกันให้ลูกค้าประวัติดี ส่วนลดระบุชื่อผู้ขับขี่ ส่วนลดติดกล้องหน้ารถยนต์ รวมถึงส่วนลดติดตั้งซูเปอร์แอปฯ Sunday Service 
  • เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด วิธีติดต่อ
  • กรณีที่คุณมีประกันชั้น 1 และต้องการเคลมแบบไม่มีคู่กรณี (เคลมแห้ง) สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ผ่านซูเปอร์แอปฯ Sunday Service เพียงไม่กี่ขั้นตอน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ iOS และ Android
  • ประกันรถยนต์ซันเดย์มีอู่ซ่อมที่ได้มาตรฐานพร้อมรองรับงานซ่อมอยู่ทั่วประเทศกว่า 430 แห่ง ซึ่งคุณสามารถค้นหารายชื่ออู่ซ่อมทั้งหมดได้ที่นี่
  • คุณจะได้รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายจาก ซันเดย์ พริวิลเลจ โปรแกรม