หน้าหลัก รู้ทันประกันสุขภาพ ยุโรปจ๋า จะไปหาแล้ว รวมทุกเรื่องต้องรู้เพื่อขอวีซ่าเชงเก้น

ยุโรปจ๋า จะไปหาแล้ว รวมทุกเรื่องต้องรู้เพื่อขอวีซ่าเชงเก้น

Words by พินดา พิสิฐบุตร

อยากไปถ่ายรูปคู่ใต้หอไอเฟล เดินควงแขนริมคลองในอัมสเตอร์ดัม กินขาหมูเยอรมันแกล้มเบียร์ในเทศกาลอ็อกโทเบอร์เฟสต์ และ…และอะไรอีกดีน้อ

ช้าก่อน หยุดจินตนาการไว้เพียงเท่านี้ แล้วถามตัวเองว่า วีซ่าน่ะมีหรือยัง

เพราะใบเบิกทางแรกที่จะทำให้ฝันการไปเที่ยวยุโรปเป็นจริงก็คือวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น วันนี้ซันเดย์จึงได้รวบรวมข้อมูลสำหรับการขอวีซ่าดังกล่าวมาให้แล้ว

ไปประเทศไหน ต้องใช้วีซ่าเชงเก้น

อันดับแรก เช็คก่อนว่าประเทศที่คุณจะไปนั้นอยู่ในกลุ่มเชงเก้นหรือเปล่า (เช่น อังกฤษ ที่แม้จะตั้งอยู่ในทวีปยุโรปแต่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเชงเก้น) ประเทศกลุ่มเชงเก้นมีด้วยกัน 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ค เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศษ เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มัลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

ไปเที่ยวต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

วีซ่าเชงเก้นมีหลายประเภท ทั้งวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน วีซ่าทรานซิท และวีซ่าอื่นๆ แต่ถ้าคุณจะไปท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเชงเก้นละก็ วีซ่าที่คุณต้องใช้คือ “วีซ่าพำนักระยะสั้น” (วีซ่าประเภท C) หรือที่เรียกกันว่าวีซ่าท่องเที่ยวนั่นเอง

วีซ่าท่องเที่ยวนี้มีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักแตกต่างกันไป โดยมีทั้งแบบเข้าออกครั้งเดียวและหลายครั้ง ขึ้นอยู่กับแผนการเดินทางของแต่ละคนและดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ แต่ที่แน่ๆ คือคุณไม่สามารถอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้นานเกิน 90 วัน ภายในระยะเวลารวม 6 เดือน

ขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่ไหน

หากคุณต้องการเดินทางไปหลายประเทศ ให้ขอวีซ่าจากประเทศที่คุณอยู่นานที่สุด แต่ถ้าคุณใช้เวลาในแต่ละประเทศเท่ากัน ก็ให้ขอวีซ่าจากประเทศแรกที่คุณเดินทางไป

ส่วนสถานที่ที่จะยื่นขอวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณจะไปขอวีซ่า บางประเทศให้ขอผ่านสถานทูต ขณะที่บางประเทศใช้บริษัทตัวกลางในการดำเนินการ ให้เสิร์ชกูเกิลดูโดยใช้คำค้นคือชื่อประเทศและคำว่า “ขอวีซ่า”

ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาในการดำเนินการ

ขณะที่กำลังเขียนบทความอยู่นี้ ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าอยู่ที่ 60 ยูโรหรือประมาณ 2,310 บาท โดยจะจ่ายเป็นเงินบาท ส่วนใหญ่จะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 15 วันทำการ

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

 1. แบบฟอร์มคำรองยื่นขอวีซ่า

แบบฟอร์มนี้สามารถดาวน์โหลดได้ออนไลน์ หรือบางสถานทูตก็ให้เข้าไปกรอกในระบบออนไลน์และพิมพ์ออกมา

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)

หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ซึ่งนับจนถึงวันที่เดินทางออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น

 1. รูปถ่ายปัจจุบัน

รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 1. เอกสารการสำรองตั๋วเครื่องบิน

คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินซื้อตั๋วเครื่องบินจริงๆ เพราะถ้าขอวีซ่าไม่ผ่านก็ถือว่าเสียเงินฟรี ยกเว้นคนที่แน่ใจว่าผ่านชัวร์ๆ ทางที่ดีคือติดต่อให้เอเจนซี่ออกใบสำรองตั๋วเครื่องบินให้ ซึ่งถ้าวีซ่าไม่ผ่านคุณก็สามารถยกเลิกตั๋วได้

 1. เอกสารจองที่พัก

เอกสารจองที่พักนี้ต้องครอบคลุม “ทุกคืน” ตลอดระยะเวลาที่คุณอยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้น หากมีคืนไหนที่นอนบนรถรถไฟหรือเรือ ก็ต้องระบุไปด้วย

 1. แผนการเดินทาง

แผนการเดินทางเป็นสิ่งที่คุณต้องเขียนขึ้นเอง เช่น วันที่เท่านี้อยู่เมืองไหน พักที่ไหน โดยพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ให้ดูสวยงามและปริ้นต์ออกมา

 1. เอกสารรับรองการทำงาน
 • ผู้ที่ทำงานประจำ: ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากที่ทำงาน อายุไม่เกิน 1 เดือน โดยในเอกสารต้องระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน เงินเดือน วันที่ลา พร้อมลายเซ็นและประทับตราบริษัท
 • ผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัว: ใช้เอกสารยืนยันการจดทะเบียนบริษัท
 • นักเรียน นักศึกษา: ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
 1. หลักฐานทางการเงิน

คุณต้องมีเอกสารทางการเงินยืนยันว่าคุณมีเงินพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการเดินทาง เอกสารดังกล่าวอาจเป็นเอกสารการเดินบัญชีหรือสมุดบัญชีแสดงการเคลื่อนไหวของเงินย้อนหลัง 6 เดือน

 1. ประกันการเดินทาง

กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ซึ่งต้องครอบคลุมวันที่อยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้น และต้องมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโรหรือเทียบเท่า 1,500,000 บาท

หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องใช้ประกันการเดินทางด้วย สาเหตุก็เพราะค่ารักษาพยาบาลที่เมืองนอกนั้นแพงหนักหนา รัฐบาลเขาจึงไม่อยากให้เราไปมีปัญหาทีหลังนั่นเอง

ทำไมซันเดย์ถึงมีแผนประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่าเชงเก้นโดยเฉพาะ

เพราะเราไม่อยากให้คุณจ่ายแพงเกินจำเป็น แผนประกัน “สำรวจเชงเก้น” ออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์เงื่อนไขการขอวีซ่าเชงเก้นโดยเฉพาะ นั่นคือคุ้มครองการเจ็บป่วยและค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 1,500,000 บาทตามเงื่อนไขการขอวีซ่า ทำให้ค่าเบี้ยประกันของเราถูกกว่า เพราะคุณไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับส่วนที่คุณไม่ต้องการ แต่หากคุณอยากได้ความคุ้มครองกรณีไฟลต์ดีเลย์ กระเป๋าหาย และอื่นๆ เพิ่มเติม คุณก็สามารถเลือกซื้อแผนประกัน “เที่ยวทั่วโลก” เพิ่มได้ ซึ่งมีให้เลือกทั้งแพ็กเกจ Smart และแพ็กเกจ Comprehensive

แผนประกัน “สำรวจเชงเก้น” ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 79 บาท เช็คราคาด้วยตนเองได้ง่ายๆ ที่ travel.easysunday.com ขอวีซ่าไม่ผ่าน เราคืนเงินให้ 100%

ทำไมประกันเดินทางซันเดย์จึงแตกต่าง

 • แค่แผนประกันเริ่มต้นก็คุ้มครองครอบคลุมสิ่งจำเป็น – ตั้งแต่กระเป๋าหาย ชำรุด ไฟลท์ดีเลย์ เจ็บป่วย ราคาเริ่มต้นไม่ถึงร้อย เช็คราคาที่ travel.easysunday.com
 • คิดราคาเบี้ยประกันตามจำนวนวันเดินทางจริง – ไม่ต้องจ่ายสำหรับวันที่ไม่ได้ไป
 • เคลมค่าชดเชยอื่นๆ สะดวก – ผ่านเบอร์ฉุกเฉิน  +66 2 026 3355 หรือ LINE @sundayclaim ได้ 24 ชั่วโมง

อ้างอิงข้อมูลจาก

Share this article
Shareable URL
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

สถิติโรคไข้เลือดออกระบาดปี 2567

รับมือไข้เลือดออกระบาด เช็กอาการและป้องกันอย่างไร? หน้าฝนแบบนี้นอกจากจะฝนตกหนักและอาจทำให้เป็นหวัดได้ง่ายแล้ว…
รับมือกับโรคไข้เลือดออกปี 2567

ซื้อประกันสุขภาพออนไลน์ดีไหม ปลอดภัยหรือเปล่า?

ซื้อประกันออนไลน์ VS ซื้อประกันผ่านตัวแทน แบบไหนเหมาะกับเรา? เดี๋ยวนี้อะไร ๆ ก็สามารถทำบนโลกออนไลน์ได้แล้ว…
benefits of online insurance

ระยะเวลารอคอยประกันสุขภาพคืออะไร? โรคไหนต้องรอกี่วันบ้าง?

การเลือกซื้อประกันสุขภาพเอาไว้ เป็นหนึ่งในวิธีช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี…
ระยะเวลารอคอยประกันสุขภาพ

อัปเดต 2567 ทำประกันมะเร็งแบบไหนดี? เจอจ่ายจบ ไม่จบต่างกันยังไง?

เลือกประกันมะเร็งออนไลน์แบบไหนดี? มาทำความรู้จักประกันมะเร็งแต่ละประเภทกันเถอะ…
how to choose cancer insurance