หน้าหลัก สาระรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า รวมเรื่องของ ‘ป้ายจราจร’ ที่คนขับรถส่วนใหญ่ยังไม่รู้!

รวมเรื่องของ ‘ป้ายจราจร’ ที่คนขับรถส่วนใหญ่ยังไม่รู้!

all-the-traffic-signs-in-thailand

ป้ายจราจร ไม่เพียงแต่จะช่วยบอกทิศทางการใช้ท้องถนนเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ นอกจากนี้ การปฏิบัติตามสัญลักษณ์จราจรและป้ายลูกศรบอกทางบนท้องถนนยังถือเป็นข้อกฎหมายสำคัญที่ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน

แล้วป้ายจราจรมีกี่ประเภท สัญลักษณ์จราจรบนท้องถนนมีอะไรบ้าง การฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรมีโทษอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หัดขับรถยนต์หรือไม่ ลองมาทบทวนและทำความรู้จักทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับป้ายจราจรในบทความนี้กัน

เรื่องของป้ายจราจรที่ต้องรู้

ป้ายจราจรคืออะไร?

ป้ายจราจร หรือ เครื่องหมายจราจร (Traffic Sign) คือ สัญลักษณ์จราจรที่ใช้ควบคุมการจราจร ตั้งแต่การบังคับทิศทางและการเคลื่อนตัวของจราจร การจอด การแนะนำ รวมไปถึงการเตือนและข้อห้ามในการจราจร ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยของผู้ใช้ท้องถนนทั้งหมด 

โดยปกติแล้ว ป้ายจราจรจะมาในรูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่อยู่บนท้องถนน สัญลักษณ์ที่อยู่บนพื้นถนน ไปจนถึงป้ายที่อยู่ตามถนนที่พบเห็นได้ทั่วไป ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ผู้ใช้ท้องถนนทุกคนจะต้องสังเกตถึงป้ายและสัญลักษณ์จราจรทั้งหมด พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด


ป้ายจราจรมีกี่ประเภท?

ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า ป้ายจราจรนั้นมีเฉพาะป้ายเตือนหรือป้ายบอกทิศทางเท่านั้น แต่ตามกฎหมายแล้ว ป้ายจราจรจะมีด้วยกันทั้งหมด 3 ประเภท ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • ป้ายบังคับ
 • ป้ายเตือน
 • ป้ายแนะนำ

โดยทั้ง 3 ประเภทป้ายจราจรนั้นมีหลักในการปฏิบัติและข้อบังคับใช้ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งแต่ละป้ายจราจรจะมีรายละเอียดที่ต่างกัน ดังนี้


1. ป้ายบังคับ

ป้ายบังคับ (Regulatory Signs) คือ ป้ายจราจรที่ผู้ใช้ท้องถนนจะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งหากสังเกตเห็นป้ายบังคับเมื่อไร ผู้ใช้ท้องถนนจะต้องปฏิบัติตามทันที ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร โดยป้ายบังคับนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด 3 แบบหลัก ประกอบไปด้วย

 1. ป้ายบังคับประเภทคำสั่ง เช่น ป้ายเฉพาะคนเดิน ป้ายกำหนดทิศทางเดินรถยนต์ ป้ายให้ชิดซ้าย/ขวา ป้ายวงเวียน ป้ายให้เลี้ยวซ้าย/ขวา ป้ายช่องทางเดินรถยนต์ประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงป้ายสุดเขตบังคับ
 2. ป้ายบังคับประเภทกำหนดสิทธิ์ เช่น ป้ายหยุด ป้ายให้ทาง และ ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน
 3. ป้ายบังคับประเภทห้าม เช่น ป้ายห้ามจอด ป้ายหยุดตรวจ ป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายห้ามผ่าน/ห้ามเข้า/กลับรถ/เลี้ยว

2. ป้ายเตือน

ป้ายเตือน (Warning Signs) คือ ป้ายจราจรที่เตือนให้ผู้ใช้เส้นทางทราบถึงสภาพทางข้างหน้า ทั้งนี้เพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางมากขึ้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นป้ายเตือนให้ชะลอความเร็วลง โดยป้ายจราจรที่ควรรู้ประเภทป้ายเตือนจะมีด้วยกัน 3 แบบหลัก ประกอบไปด้วย

 1. ป้ายเตือนแสดงด้วยข้อความ ส่วนใหญ่มักจะเป็นเครื่องหมายหรือป้ายสามเหลี่ยมบนถนนที่มีขอบและตัวหนังสือสีดำ เช่น ป้ายก่อสร้าง ป้ายเครื่องจักรกำลังทำงาน หรือ ป้ายทางเบี่ยง
 2. ป้ายเตือนตามสัญลักษณ์ เช่น ป้ายทางแยก ป้ายปิดช่องทางจราจร ป้ายเปลี่ยนช่องทางจราจร ป้ายทางคู่ขนาน ป้ายจุดกลับรถ ป้ายระวังคนข้ามถนน
 3. ป้ายเตือนตามแนว ซึ่งจะเป็นป้ายบอกทิศทางการจราจรที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้ใช้ท้องถนนจะต้องสังเกตและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

3. ป้ายแนะนำ

ป้ายแนะนำ (Guide Signs) คือ ป้ายจราจรที่แนะนำเกี่ยวกับการเดินทางไปสู่จุดหมายต่าง ๆ สามารถพบเห็นได้ตามทางหลวงสายต่าง ๆ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้

 1. ทางหลวงพิเศษ ป้ายสีเขียว ขอบป้ายและสัญลักษณ์บนป้ายจะเป็นสีขาว
 2. ทางหลวงแผ่นดิน ป้ายสีขาว ขอบป้ายและสัญลักษณ์บนป้ายจะเป็นสีดำ
 3. ทางหลวงสัมปทาน ป้ายสีน้ำเงิน ขอบป้ายและสัญลักษณ์บนป้ายจะเป็นสีขาว
ป้ายจราจรไทยทั้งหมด
ป้ายจราจรไทยทั้งหมด

ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรมีโทษอย่างไร?

การฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร ไม่เพียงแต่จะเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ใช้ท้องถนนคนอื่น ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นการทำผิดกฎจราจรด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝ่าฝืนป้ายบังคับบนท้องถนนที่มีความผิดตามกฎหมาย

แต่นอกจากป้ายจราจรแล้ว การฝ่าฝืนสัญลักษณ์จราจรบนท้องถนนก็มีความผิดด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนช่องทางการเดินรถยนต์ฝ่าเส้นทึบ การขับรถยนต์คร่อมเลน หรือ ขับรถยนต์ที่ฝ่าฝืนสัญลักษณ์จราจรบนถนน ก็จะเข้าข่ายทำความผิดตามกฎหมายมาตรา 43(6) ซึ่งจะมีโทษปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท


เท่านี้ก็เข้าใจป้ายจราจรพร้อมความหมาย ตลอดจนรู้จักป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ พร้อมความหมายแล้ว ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อย่าลืมใช้ท้องถนน รวมถึงขับรถยนต์อย่างระมัดระวัง พร้อมปฏิบัติตามป้ายจราจรและสัญลักษณ์จราจรบนท้องถนนอย่างเคร่งครัดด้วย

อย่างไรก็ดี แม้จะระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรแค่ไหน บ่อยครั้งอุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัว 
ด้วยเหตุนี้ อย่าลืมมองหาตัวช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับการใช้ท้องถนนอย่างประกันรถยนต์ Sunday ด้วย เลือกปรับความคุ้มครองได้ตามการใช้งาน ทำให้ได้เบี้ยประกันรถยนต์ที่เหมาะสมและตอบโจทย์ ที่สำคัญ Sunday ยังมาพร้อมกับการเคลมแบบ Live Streaming จบงานเคลมไวใน 15 นาที เช็กเบี้ยประกันง่าย ๆ ใช้แค่ ‘รหัสไปรษณีย์ที่อยู่ปัจจุบัน’ และ ‘วันเดือนปีเกิดผู้ขับขี่’

Share this article
Shareable URL
อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

‘ภาษีรถยนต์ไฟฟ้า’ ต่างจากภาษีรถยนต์ทั่วไปอย่างไร แพงกว่าจริงไหม?

นอกจากประกันรถยนต์แล้ว ค่าต่อภาษีรถยนต์เองก็เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายประจำปีที่เจ้าของรถยนต์ต้องวางแผนให้รอบคอบ…
car-tax-vs-ev-car-tax

ขับรถป้ายแดงออกต่างจังหวัดได้ไหม ต้องโอนรถข้ามจังหวัดก่อนหรือเปล่า?

เชื่อว่าหลาย ๆ คนย่อมมีเหตุผลที่แตกต่างกันไปที่ทำให้ตัดสินใจซื้อรถยนต์คันใหม่ที่ต่างจังหวัด แต่ก่อนจะขับ…
things to know about red plate cars

‘ภาษีรถยนต์ไฟฟ้า’ ต่างจากภาษีรถยนต์ทั่วไปอย่างไร แพงกว่าจริงไหม?

นอกจากประกันรถยนต์แล้ว ค่าต่อภาษีรถยนต์เองก็เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายประจำปีที่เจ้าของรถยนต์ต้องวางแผนให้รอบคอบ…

BEV กับ PHEV เลือกซื้อรถยนต์แบบไหนดี?

อยากซื้อรถยนต์คันใหม่ เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงเริ่มมีการเปรียบเทียบระหว่างรถยนต์ 2 ประเภทที่ได้รับความนิยมอย่าง…
BEV VS PHEV