หน้าหลัก เรื่องราวรอบตัว อัปเดต 2024! พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมคืออะไร ตอนนี้ถึงไหนแล้ว?

อัปเดต 2024! พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมคืออะไร ตอนนี้ถึงไหนแล้ว?

พรบ สมรสเท่าเทียม ล่าสุด

พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมฉบับล่าสุดถึงไหนแล้ว ใครได้สิทธิ์อะไรบ้าง?

ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ล้วนมีสิทธิ์ที่จะรัก ได้รัก และได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายเทียบเท่ากับความรักของหญิงและชาย ซึ่งร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมล่าสุดที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นหมุดหมายชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่ความรักที่เท่าเทียมสำหรับทุกคนได้อย่างแท้จริง

แล้วพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมคืออะไร บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือชาว LGBTQ+ จะได้รับสิทธิ์อะไรจากสมรสเท่าเทียมบ้าง มาทำความเข้าใจไปพร้อมกันในบทความนี้ได้เลย

‘เพศ’ คืออะไร เข้าใจพื้นฐานเรื่องเพศกันก่อน

ตามความหมายแล้ว คำว่า ‘สมรสเท่าเทียม’ จะหมายถึงการสมรสที่บุคคลสามารถสมรสและได้รับสิทธิ์ทางกฎหมายที่เท่าเทียมกัน โดยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นการสมรสระหว่าง ‘เพศชาย’ และ ‘เพศหญิง’ เพียงอย่างเดียว

แต่แน่นอนว่า หากไม่ได้จำกัดเพศอยู่ที่ชายและหญิงเหมือนที่ผ่านมา เชื่อว่าหลาย ๆ คนเองคงสับสนอยู่ไม่น้อยว่า แท้จริงแล้ว คำว่า ‘เพศ’ ควรจะให้คำนิยามว่าอย่างไร

ในสมัยก่อน คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า ‘เพศ’ เป็นคำที่ใช้เพื่อแบ่งแยกว่าใครเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ซึ่งจะดูได้จากอวัยวะสืบพันธุ์ที่แตกต่างกัน แต่ในปัจจุบันนี้ คำว่า ‘เพศ’ ไม่ได้พิจารณาแค่อวัยวะสืบพันธุ์ที่มีแต่กำเนิด แต่ยังรวมไปถึง ‘สภาวะ’ ที่บุคคลหนึ่งพึงพอใจ ตลอดจนการนิยามตัวเองที่แตกต่างออกไปจากขนบเรื่องเพศที่มีเพียงแค่ 2 เพศ

ด้วยเหตุนี้ เมื่อเป็นการนิยามสภาวะตามความต้องการของบุคคล ‘เพศ’ จึงเป็นคำที่ซับซ้อน มีความหลากหลาย และไม่สามารถนิยามได้อย่างตายตัว เนื่องจากอาจทำให้ไม่ครอบคลุมสำหรับทุกความหมายและอัตลักษณ์

แต่เพื่อให้ทุกคนเข้าใจพื้นฐานเรื่องเพศมากขึ้น ลองมาทำความเข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเพศที่แตกต่างกัน ดังนี้

คำความหมาย
Sex หรือ เพศสรีระลักษณะทางเพศที่กำหนดโดยปัจจัยทางกายภาพ เช่น อวัยวะเพศ โครโมโซม
Gender หรือ เพศสภาพบทบาท พฤติกรรม คุณลักษณะที่บ่งบอกความเป็นเพศ
Gender Identity หรือ อัตลักษณ์ทางเพศความรู้สึกภายในของบุคคล ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับเพศสรีระ
Gender Marker หรือ คำระบุเพศสถานะคำสำหรับบันทึกเพศสถานะในเอกสารทางการ เช่น คำนำหน้า รวมถึงการระบุเพศในหนังสือราชการ
Sexual Orientation หรือ รสนิยมทางเพศความสนใจทางเพศที่บุคคลมีต่อบุคคล เช่น นิยามว่าตนเองเป็นชาย และมีความสนใจทางเพศต่อบุคคลที่นิยามว่าเป็นเพศชายเหมือนกัน
Transgender หรือ คนข้ามเพศบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศสรีระ เช่น Transwoman คือ ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศเป็นผู้หญิง แต่มีเพศสรีระเป็นชาย
Cis/cisgender หรือ เพศสถานะสอดคล้องบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศสอดคล้องกับเพศสรีระ หรือเป็นเพศชาย หรือ เพศหญิง
LGBTQ+บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยคำว่า LGBTQ+ เป็นการนำตัวอักษรย่อของแต่ละเพศมารวมกัน ซึ่งจะประกอบไปด้วย
L หรือ LesbianG หรือ GayB หรือ BisexualT หรือ TransgenderQ หรือ Queer+ จะเป็นการกล่าวถึงอักษรย่อของเพศอื่น ๆ ตามคำนิยามของแต่ละบุคคลไปอย่างไม่สิ้นสุด

Pride Month มาจากไหน?

อาจกล่าวได้ว่า การเดินทางของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ นั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากความรุนแรง เนื่องจากในสมัยก่อนนั้น ชาว LGBTQ+ เป็นกลุ่มคนที่ถูกตีตราว่า ‘มีความผิดปกติ’ จึงทำให้ถูกเลือกปฏิบัติและใช้ความรุนแรง ส่งผลให้ต้องปิดบังอัตลักษณ์ทางเพศมาโดยตลอด

แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในคืนวันที่ 28 มิถุนายน 1969 ที่เกิดเหตุการจราจลระหว่างกลุ่ม LGBTQ+ ที่ลุกขึ้นมาต่อต้านความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ บาร์ Stonewall Inn ย่านกรีนวิช วิลเลจ ซึ่งเป็นสถานที่ปลอดภัยเพียงหนึ่งเดียวที่ชาว LGBTQ+ ในสมัยนั้นสามารถเข้ามาเป็นตัวเองได้ จนเกิดเป็นเหตุการณ์จลาจลสโตนวอลล์ (Stonewall Riots)

เหตุการณ์จลาจลในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนให้ชาว LGBTQ+ ยืดหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ จนนำมาสู่การเดินขบวนเรียกร้องสิทธิ์สำหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ 

แน่นอนว่า ยิ่งมีการเดินขบวนเรียกร้องสิทธิ์มากเท่าไหร่ ตำรวจก็ยิ่งออกมาปราบปราม แต่ฝูงชนผู้มีความหลากหลายทางเพศก็ยิ่งรวมตัวกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการรวมตัวในครั้งนี้มีตั้งแต่การเดินขบวนประท้วง พาเรด ไปจนถึงการจัดกิจกรรมที่สื่อให้เห็นถึง ‘ความภูมิใจ’ หรือ Pride จนเป็นที่มาของ Pride Month นั่นเอง

พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมฉบับล่าสุดของไทยถึงไหนแล้ว?

สมรสเท่าเทียม คือ การสมรสระหว่างผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมกำหนดให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศสามารถสมรสและได้รับสิทธิ์ รวมถึงความคุ้มครองตามกฎหมายตามที่คู่สมรสพึงมี

ไม่ว่าจะเป็นการหมั้น การจดทะเบียนสมรส การจัดการทรัพย์สินของคู่สมรส การเป็นผู้จัดการแทนทางอาญา การรับมรดก การรับบุตรบุญธรรม ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐเฉกเช่นเดียวกับคู่สมรสที่เป็นเพศชายและหญิง

โดยใจความสำคัญของพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม คือ การแก้ไขข้อความจาก ‘ผู้ที่จะสมรสต้องเป็นชาย-หญิง’ เป็นคำว่า ‘บุคคลสองคน’ สามารถสมรสกันได้ ซึ่งการระบุด้วยคำว่าบุคคลนี้จะเป็นการรวมบุคคลทุกเพศเข้าไว้ด้วยกันทั้งหมด ซึ่งถือเป็นก้าวแรกสำคัญสู่ความรักที่เท่าเทียมของคนไทย

พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมนี้จะมีความแตกต่างจากพ.ร.บ. คู่ชีวิตตรงที่คำนิยามถึงการสมรส หมายความว่า พ.ร.บ. คู่ชีวิตนั้นจะอนุญาตให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจดทะเบียนกันได้ แต่จะได้สถานะเป็นคู่ชีวิต ซึ่งจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายเทียบเท่ากับคู่สมรสนั่นเอง

สมรสเท่าเทียมประกาศใช้เมื่อไหร่?

ณ ขณะนี้ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมได้ผ่านมติเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งต่อจากนี้ สภาจะส่งร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมล่าสุดให้วุฒิสภาพิจารณาต่อในวาระที่ 2 – 3 โดยหากได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้ต่อไป

โดยหากร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมดังกล่าวนี้ได้รับการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ก็จะส่งผลให้ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นประเทศที่ 3 ถัดจากไต้หวันและเนปาลที่ผู้มีความหลากหลายทางเพศสามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย


การผ่านร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมล่าสุดนี้ถือเป็นก้าวแรกสำคัญที่ทำให้ไทยร่วมเดินหน้าสู่การสร้างความรักที่เท่าเทียมให้กับทุกคนได้อย่างแท้จริง ซึ่งในระหว่างนี้ อย่าลืมติดตามข่าวสารและการอัปเดตพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมจากทางภาครัฐอย่างใกล้ชิดต่อไป

Share this article
Shareable URL
อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

วอร์มไวท์ คูลไวท์ หรือเดย์ไลท์ เลือกหลอดไฟแบบไหนดีต่อสุขภาพ?

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องอาหารการกินหรือการออกกำลังกายเท่านั้นนะ…
วิธีการเลือกหลอดไฟให้ถูกวิธี

3 วิธีเปิดแอร์ให้ประหยัดไฟ ทำตามง่าย รับมือค่าไฟแพงได้จริง

ไม่ว่าจะฤดูไหน อากาศร้อนของเมืองไทยก็ไม่เคยปราณีใคร แถมทวีความรุนแรงขึ้นในทุก ๆ วัน…
how to reduce electricity bill