แคมเปญรีวิว
ความประทับใจกับซันเดย์
เพียงเขียนรีวิวความประทับใจ
เกี่ยวกับซันเดย์ในช่องทางต่างๆ ของซันเดย์
แคมเปญรีวิว
ความประทับใจกับซันเดย์
เพียงเขียนรีวิวความประทับใจ
เกี่ยวกับซันเดย์ในช่องทางต่างๆ ของซันเดย์
review-campaign-header-img
yellow-curve
header-logo-facebookheader-logo-googleheader-logo-play-storeheader-logo-app-store
header-logo-facebookheader-logo-googleheader-logo-play-storeheader-logo-app-store
lazada-voucher
รับฟรี
Lazada E-voucher
มูลค่า 100 บาท ต่อ 1 ช่องทาง
หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2567
รับฟรี
Lazada E-voucher
มูลค่า 100 บาท ต่อ 1 ช่องทาง
หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2567
รีวิวง่ายๆ
เพียง 3 ขั้นตอน!
steps
steps
รีวิวแล้ว อย่าลืม
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อ
รับ E-voucher
คลิก
เงื่อนไขกิจกรรมรีวิวความประทับใจกับซันเดย์ (5 Stars review)
 1. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ดำเนินการรีวิวความประทับใจและส่งหลักฐานตามที่กำหนดในฟอร์มกรอกข้อมูลการร่วมแคมเปญรีวิวกับซันเดย์เท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์การรับลาซาด้าอิเล็กทรอนิกส์คูปอง มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 โค้ดต่อ 1 ช่องทางของซันเดย์ (สูงสุด 4 โค้ด สำหรับ 1 เลขบัตรประชาชนเท่านั้น) สำหรับผู้ที่ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข ไม่สามารถโอนสิทธิ์ใด ๆ ได้ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดในทุกกรณี
 3. ลาซาด้าอิเล็กทรอนิกส์คูปองสามารถใช้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดให้ใช้งาน
 4. กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567
 5. กรณีคูปองหมดอายุ สูญหาย หรือไม่ได้นำไปใช้งาน ไม่สามารถขอคูปองทดแทน และไม่สามารถขอคืนคูปองได้ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 6. หากการใช้บริการมีค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าของลาซาด้าอิเล็กทรอนิกส์คูปองที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้ ผู้ที่กดรับสิทธิประโยชน์จะไม่ได้รับเงินทอน หรือในกรณีที่การใช้บริการมีค่าบริการมากกว่ามูลค่าลาซาด้าอิเล็กทรอนิกส์คูปองที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้ ผู้ที่กดรับสิทธิประโยชน์ จะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเอง
 7. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับลาซาด้าอิเล็กทรอนิกส์คูปอง ผ่านช่องทาง SMS ของเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ภายใน 14 วันหลังจากส่งหลักฐานการรีวิวและทำตามเงื่อนไขครบถ้วน
 8. บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีข้อร้องเรียน การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้ลาซาด้าอิเล็กทรอนิกส์คูปอง
 1. ลูกค้าจะต้องกรอกลาซาด้าอิเล็กทรอนิกส์คูปองในช่องกรอกรหัส ก่อนทำการชำระเงิน
 2. ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกลาซาด้า และทำการล็อคอินก่อนการใช้ลาซาด้าอิเล็กทรอนิกส์คูปองนี้
 3. ส่วนลดสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
 4. ลูกค้าสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับขั้นต่ำที่กำหนด หลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภทและชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น
 5. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ ของลาซาด้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 6. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าประเภททองคำ, นมผงสูตร 1 และสูตร 2, บัตรกำนัลร้านค้า, การเติมเงินโทรศัพท์มือถือ สินค้าอิเล็คทรอนิกส์บางรุ่น และการชำระบิลทุกประเภท
 7. ในกรณีคืนสินค้าเนื่องจาก “เปลี่ยนใจ” ลูกค้าไม่สามารถขอส่วนลดคืนได้
 8. รายการส่วนลดไม่รวมค่าส่ง และไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 9. ลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และในกรณีพิพาท คำตัดสินของลาซาด้าถือเป็นที่สุด
 10. ลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า โทร. 0 2018 0000 เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เงื่อนไขกิจกรรมรีวิวความประทับใจกับซันเดย์ (5 Stars review)
 1. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ดำเนินการรีวิวความประทับใจและส่งหลักฐานตามที่กำหนดในฟอร์มกรอกข้อมูลการร่วมแคมเปญรีวิวกับซันเดย์เท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์การรับลาซาด้าอิเล็กทรอนิกส์คูปอง มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 โค้ดต่อ 1 ช่องทางของซันเดย์ (สูงสุด 4 โค้ด สำหรับ 1 เลขบัตรประชาชนเท่านั้น) สำหรับผู้ที่ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข ไม่สามารถโอนสิทธิ์ใด ๆ ได้ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดในทุกกรณี
 3. ลาซาด้าอิเล็กทรอนิกส์คูปองสามารถใช้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดให้ใช้งาน
 4. กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567
 5. กรณีคูปองหมดอายุ สูญหาย หรือไม่ได้นำไปใช้งาน ไม่สามารถขอคูปองทดแทน และไม่สามารถขอคืนคูปองได้ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 6. หากการใช้บริการมีค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าของลาซาด้าอิเล็กทรอนิกส์คูปองที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้ ผู้ที่กดรับสิทธิประโยชน์จะไม่ได้รับเงินทอน หรือในกรณีที่การใช้บริการมีค่าบริการมากกว่ามูลค่าลาซาด้าอิเล็กทรอนิกส์คูปองที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้ ผู้ที่กดรับสิทธิประโยชน์ จะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเอง
 7. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับลาซาด้าอิเล็กทรอนิกส์คูปอง ผ่านช่องทาง SMS ของเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ภายใน 14 วันหลังจากส่งหลักฐานการรีวิวและทำตามเงื่อนไขครบถ้วน
 8. บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีข้อร้องเรียน การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้ลาซาด้าอิเล็กทรอนิกส์คูปอง
 1. ลูกค้าจะต้องกรอกลาซาด้าอิเล็กทรอนิกส์คูปองในช่องกรอกรหัส ก่อนทำการชำระเงิน
 2. ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกลาซาด้า และทำการล็อคอินก่อนการใช้ลาซาด้าอิเล็กทรอนิกส์คูปองนี้
 3. ส่วนลดสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
 4. ลูกค้าสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับขั้นต่ำที่กำหนด หลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภทและชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น
 5. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ ของลาซาด้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 6. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าประเภททองคำ, นมผงสูตร 1 และสูตร 2, บัตรกำนัลร้านค้า, การเติมเงินโทรศัพท์มือถือ สินค้าอิเล็คทรอนิกส์บางรุ่น และการชำระบิลทุกประเภท
 7. ในกรณีคืนสินค้าเนื่องจาก “เปลี่ยนใจ” ลูกค้าไม่สามารถขอส่วนลดคืนได้
 8. รายการส่วนลดไม่รวมค่าส่ง และไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 9. ลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และในกรณีพิพาท คำตัดสินของลาซาด้าถือเป็นที่สุด
 10. ลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า โทร. 0 2018 0000 เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์