ตรวจสอบข้อมูลสิทธิบริการ Sunday Device Care ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

วิธีตรวจสอบข้อมูลสิทธิบริการ Sunday Device Care
  1. กรอกหมายเลข IMEI ของ อุปกรณ์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ หรือ กด *#06# ที่อุปกรณ์ของคุณ เพื่อตรวจสอบเลข IMEI ของอุปกรณ์
  2. กดปุ่ม ค้นหาข้อมูล
หมายเลข IMEI เครื่อง