จำนวนผู้ติดเชื้อ
COVID-19
ในประเทศไทย
ติดเชื้อสะสม
-
(+ -)
หายแล้ว
-
(+ -)
รักษาอยู่ใน รพ.
-
(+ 0)
เสียชีวิต
-
(+ -)
อัปเดตข้อมูลล่าสุด : -
covidBannercovidBanner
รายชื่อห้องปฏิบัติการภายใต้เครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 จำนวนทั้งสิ้น 275 แห่ง*
*กรุงเทพและปริมณฑล 107 แห่ง (แบ่งเป็นภาครัฐ 44 แห่ง, ภาคเอกชน 63 แห่ง) และต่างจังหวัด 168 แห่ง (แบ่งเป็นภาครัฐ 132 แห่ง, ภาคเอกชน 36 แห่ง)
**กรุณาตรวจสอบความเพียงพอของชุดอุปกรณ์ตรวจเชื้อโควิด-19 กับทางโรงพยาบาลทุกครั้ง ก่อนเข้ารับการตรวจ
หน่วยงาน
จังหวัด
ประเภท
เครือข่ายซันเดย์
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำสมุทรปราการเอกชนใช่
บริษัท ภัทร แล็บ จำกัด (โรงพยาบาล ภัทร ธนบุรี)ปทุมธานีเอกชนใช่
โรงพยาบาลนครนายกนครนายกภาครัฐไม่ใช่
โรงพยาบาลหัวเฉียวกรุงเทพมหานครเอกชนใช่
เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์สาขานครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเอกชนไม่ใช่
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์สุราษฎร์ธานีเอกชนไม่ใช่
โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนลตากเอกชนใช่
สถาบันราชประชาสมาสัยนนทบุรีภาครัฐไม่ใช่
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สมุทรปราการภาครัฐไม่ใช่
บริษัทเอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัดสมุทรปราการเอกชนไม่ใช่
โรงพยาบาลเอเชียกรุงเทพมหานครเอกชนไม่ใช่
ภาควิชาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลกรุงเทพมหานครภาครัฐไม่ใช่
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครภาครัฐไม่ใช่
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9กรุงเทพมหานครเอกชนใช่
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยองระยองเอกชนใช่
กำลังแสดง 1-15 รายการ จากทั้งหมด 275 รายการ