Sunday ก้าวสู่การเป็น InsurTech อย่างแท้จริง ด้วยเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมัย แห่งแรกในเอเชีย!

Sunday ก้าวสู่การเป็น InsurTech อย่างแท้จริง ด้วยเทคโนโลยี AI และ Machine Learning แห่งแรกในเอเชีย