“จ่ายเงินไปเดือน 3 แต่กรมธรรม์ออกเดือน 5” “รออนุมัติอยู่นาน ต้องสั่งอะไหล่ขออนุมัติถึง 2 ครั้ง” “ไม่มีรถขับอยู่เป็นเดือน พอใกล้ถึงวันรับรถ ยังโทรมาเลื่อนอีก” “ต้องโทรตามอู่และร้านอะไหล่เอง ต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าฝ่ายอื่นช้า” ฯลฯ