Posts TaggedSunday Ins

ซันเดย์ เปลี่ยนรูปแบบการเข้าออฟฟิศแบบไฮบริด ปรับที่นั่งให้อยู่ในรูปแบบของ Co-working area นั่งได้อิสระ พร้อมตู้ขายของอัตโนมัติ ฯลฯ เพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์วิกฤติ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานยุคใหม่ที่เน้น Work life balance

“วันสตรีสากล” เป็นวันที่ทั่วโลกต่างแสดงความนับถือต่อผู้หญิงที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซันเดย์ ในฐานะขององค์กรยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับทั้งสิทธิสตรีและความหลากหลายทางเพศ เราจึงนำเอาบทสัมภาษณ์ของคุณ “ซินดี้ กัว” ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทซันเดย์ อินส์ จำกัด มานำเสนอให้ทุกคนได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ของผู้หญิงในแวดวงเทคโนโลยีกัน

Sunday ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความสำเร็จในงาน Project Alpha 2019, Bangkok ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการประกันภัยด้วยเทคโนโลยี AI, Machine Learning และ Big Data

ซันเดย์ จับมือร่วมกับ บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิส…