Posts TaggedSunday care

ซันเดย์ เปลี่ยนรูปแบบการเข้าออฟฟิศแบบไฮบริด ปรับที่นั่งให้อยู่ในรูปแบบของ Co-working area นั่งได้อิสระ พร้อมตู้ขายของอัตโนมัติ ฯลฯ เพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์วิกฤติ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานยุคใหม่ที่เน้น Work life balance

บริการใหม่ล่าสุดจากซันเดย์ “สถานพยาบาลที่แนะนำ” (Recommended hospitals) ซึ่งจะช่วยแนะนำโรงพยาบาลหรือศูนย์บริการทางการแพทย์ในเครือข่ายของซันเดยที่มีค่าบริการในการรักษาที่เหมาะสมกับแผนความคุ้มครอง OPD ของคุณได้อย่างฉับไวและชัดเจน