Posts TaggedAI

ซันเดย์เปิดตัวแชทบอท Sunday Helio บนแพลตฟอร์ม LINE (LINE ID: @SundayHelio) ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาและวิเคราะห์อาการป่วยเบื้องต้นได้อย่างละเอียด ยกระดับบริการใหม่ให้กับผู้ใช้ทั่วไปรวมถึงลูกค้าประกันสุขภาพกลุ่มของทางบริษัท ตอบรับเทรนด์ความปกติในรูปแบบใหม่ (New normal)

Sunday ได้นำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์สร้างและทดสอบระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ร่วมกับโมเดล Machine Learning มากกว่า 10 รูปแบบ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าแบบเฉพาะตัวบุคคลได้อย่างแท้จริง

Sunday ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความสำเร็จในงาน Project Alpha 2019, Bangkok ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการประกันภัยด้วยเทคโนโลยี AI, Machine Learning และ Big Data