Posts Taggedแกร็บ

21-22 ก.ค.2561 – ซันเดย์ อินซ์ หนึ่งในพันธมิตรธุรกิจของแกร็บได้ออกมาแถลงในงาน GrabTalk ครั้งที่ 5 ระบุ ซันเดย์ฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทอินชัวร์เทคร่วมมือกับแกร็บออกสวัสดิการประกันสุขภาพฟรีให้ผู้ขับแกร็บคาร์ แกร็บแท็กซี่ แกร็บไบค์ และแกร็บเอ็กซ์เพรสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนขับ

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ซันเดย์ อินส์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำอินชัวร์เทค (InsurTech) และผู้ให้บริการประกันสำหรับบริการเรียกรถโดยสารเป็นรายแรกในประเทศไทย ได้ประกาศความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บ