Posts Taggedสุขภาพ

จากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ก็น่าจะทราบกันดีว่า สุขภาพของพนักงานในองค์กรคือสิ่งสำคัญที่ส่งผลมากต่อการทำงาน ยิ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมก็จะเริ่มเข้าสู่หน้าฝนที่มักมาพร้อมกับ “โรคไข้เลือดออก” ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของพนักงานในองค์กรได้อย่างรุนแรง

“นี่เธอ บริษัทนี้ดี๊ดี สวัสดิการดีมาก” ประโยคทำนอง…