hero-image

เลือกแบบ แผนประกัน ให้ถูก มีชัยไปกว่าครึ่ง – ตอนที่ 2

หลังจากครั้งที่แล้วซันเดย์ได้แนะนำแบบแผนและวิธีเลือก แผนประกัน แบบเบื้องต้นกันไปแล้ว วันนี้ซันเดย์จะมาแนะนำแผนประกันแบบอื่นกันบ้าง ซึ่งมีความสำคัญไม่ต่างกันเลย สำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านตอนที่แล้ว สามารถกลับไปอ่านได้ที่ 👉 https://bit.ly/3umeBdJ 

  1. ประกันชีวิต (Life Insurance) : การชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียเนื่องจากการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรหรือชราภาพ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ตามที่กำหนดไว้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีผู้สืบทอด ลูกหลาน และบางกรม สามารถได้รับเงินออมต่อปีด้วยเช่นกัน
  2. ประกันโรคร้ายแรง (Critical illness) : เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคร้าย เช่นบุคคลที่มีคนในครอบครัวที่เคยเป็น มีความเสี่ยงที่จะเป็นหรืออื่นๆ ตัวอย่างโรคที่ครอบคลุมได้แก่ โรคมะเร็ง โรคด้านสมอง และโรคเกี่ยวกับหัวใจ ซึ่งโรคเหล่านี้มักนำไปสู่การเสียชีวิตได้
  3. ประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident) : ให้ความคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เข้าโรงพยาบาล หรือทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต ส่วนใหญ่จะอยู่กับสวัสดิการพนักงาน หรือหากต้องการซื้อเสริมเองก็ได้เช่นกัน

ใครที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเหมาะกับประกันภัยแบบไหน คุณสามารถดูแผนประกันของเราหรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำปรึกษาได้ที่ 👉 ezsun.co/ROlrX0t